Lasair

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego lasair.pl

Data publikacji: 25.09.2018
Administratorem strony lasair.pl jest Klaudia Noskowicz.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail noskowicz.klaudia@gmail.com

§ 1 Definicje
Administrator – Klaudia Noskowicz
Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem lasair.pl
Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Sklepu

§ 2 Dane osobowe
1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie takich jak formularz zamówienia.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej za pośrednictwem Sklepu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć z Administratorem umowę o dostarczenie treści cyfrowych.
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie z wymogami prawa polskiego oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
6. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 2.5, w tym w szczególności do:
– wniesienie skargi do organu nadzorczego,
– wglądu do swoich danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– usunięcia danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
– cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Aby skorzystać ze swoich uprawnień, proszę o kontakt na adres mailowy: rinne@lasair.pl

§ 3 Technologie wykorzystane na stronie
Strona korzysta z:
– wtyczki Jetpack, która zbiera informacje dotyczące ruchu na stronie. Informacje te są anonimowe dla Administratora. Dane te przechowywane są przez czas nieokreślony.
Polityka prywatności Jetpacka dostępna jest pod tym adresem: https://automattic.com/privacy/
– komentarzy WordPressa, które po zostawieniu komentarza przez Użytkownika zbierają informacje widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Dodatkowo zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu e-mail (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Dane te przechowywane są przez czas nieokreślony.
Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/
– systemu tworzenia kont WooCommerce, które zbierają informacje widoczne w formularzu widocznym przy zakładaniu konta. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administrator strony również może przeglądać i modyfikować te informacje. Konta i zrealizowane zamówienia przechowywane są przez czas nieokreślony, wstrzymane i nieudane zamówienia przez 3 dni, a anulowane zamówienia przez 2 tygodnie.
– systemu płatności PayPal.
Polityka prywatności PayPal dostępna jest pod adresem: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
– hostingu Atthost, na którym gromadzone są dane odnoście statystyki, dokonywanych zamówień, komentarzy i utworzonych kont.
– w Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecam się zapoznać.

§ 4 Pliki cookies
1. Pliki cookies to pliki lub części informacji, które mogą być przechowywane na twoim komputerze (lub innym odblokowanym urządzeniu, takim jak tablet lub smartphone), podczas gdy odwiedzasz Stronę. Owo tzw. ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest przeważnie przypadkowo wygenerowany unikalny numer.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 5 Logi serwera
1. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6 Dodatkowe informacje
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
2. Administrator informuje również, że strona posiada aktywny certyfikat SSL.