Lasair

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego lasair.pl

Data publikacji: 10.12.2020

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sklepu lasair.pl realizuje Klaudia Noskowicz.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail noskowicz.klaudia@gmail.com

§ 1 Definicje
Sprzedawca – Klaudia Noskowicz
Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem lasair.pl
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Regulamin – niniejszy regulamin

§ 2 Postanowienia wstępne
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebny jest: dostęp do Internetu oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.
2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
4. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail noskowicz.klaudia@gmail.com

§ 3 Prawa własności intelektualnej
1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą:
– umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie.
– umowy o dostarczenie usług dostępnych w Sklepie.

§ 5 Zawieranie umowy
1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
1.1. dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Do koszyka”
1.2. z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”
1.3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia
1.4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu
1.5. wybrać jedną z dwóch form płatności
1.6. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”
2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, w przypadku wybrania płatności metodą PayPal, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za wybrane produkty elektroniczne. W przypadku wybrania płatności przez przelew bankowy, kupujący musi sam dokonać wpłaty na nr konta: 06 1020 1026 0000 1402 0373 1635 i w tytule płatności podać numer zamówienia.
3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty.

§ 6 Płatności i dostawa
1. Wpłaty można dokonać poprzez:
– przelew bankowy
– system PAYPAL
2. Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego produktu.

Dokładniejszy opis znajduje się w zakładce Płatności i dostawa.

§ 7 Dane osobowe i pliki cookies
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce prywatności.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy i reklamacja
Prawo odstąpienia od umowy i reklamacje opisane zostały w zakładce Zwroty i reklamacja.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.